Ba&sh Chemise Bleubleu marine... Rock Femme Q6J6AMKI2